2.1 Phân quyền

Cho phép quản trị viên (Admin) phân luồng công việc, theo dõi hiệu quả làm việc của từng nhân viên telesale. Nhân viên chỉ được làm việc trên những Sim mình đang quản lý.

1. Thêm Nhân Viên

  • Tạo mới một tài khoản nhân viên bằng cách: chọn Cấu Hình -> Phân Quyền -> click Thêm Nhân Viên

  • Nhập thông tin họ tên, tài khoản, mật khẩu, chỉ định Sim để nhân viên quản lý

  • Gửi thông tài khoản cho nhân viên để nhân viên đăng nhập hệ thống.

  • Nhân viên cài ứng dụng MyHub trên điện thoại, đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

2. Quản Lý Nhân Viên

Cho phép quản lý (Admin) có thể chỉnh sửa: quyền quản lý Sim, đổi mật khẩu hoặc xóa nhân viên khỏi hệ thống.

Last updated