2.5 Sử dụng nhãn

Cho phép hiển thị sms, call theo mục đích riêng của người sử dụng.

#1: Gán Nhãn

Gán nhãn bằng đánh dấu trên mỗi hội thoại bạn đang giao tiếp với khách như hình bên dưới.

#2: Tạo Nhãn

MyHub cho phép bạn chỉnh sửa nội dung và màu sắc các Nhãn, để phù hợp với sở thích cũng như quy trình hoạt động. Để chỉnh sửa Nhãn, bạn vào phần Cấu Hình và chọn Nhãn Hội Thoại.

#3: Tìm Nhãn

Khi cần tìm các hội thoại theo Nhãn bạn bấm vào khung tìm kiếm và chọn như hình phía dưới. Bạn có thể kết hợp giữa lọc Nhãn và các điều kiện khác, MyHub sẽ lọc tất cả các trao đổi có gắn Nhãn đó để bạn giảm đi được thời gian tìm kiếm, giúp việc bán hàng được hiệu quả hơn rất nhiều.

Last updated