2.2 Quản lý SMS/Call

Là một trong những tính năng nổi bật nhất của MyHub, áp dụng chế độ gộp Sim, đảm bảo dữ liệu khách hàng được quản lý tập trung theo thời gian thực (real-time).

#1: Gộp Nhiều Sim

Để quản lý nhiều Sim trên các máy khác nhau, vào cùng 1 nơi. Đơn giản bạn chỉ cần cài đặt app MyHub trên các smartphone đó và đăng nhập với tài khoản đã đăng ký.

#2: Lịch Sử SMS/Call

Mọi tương tác luôn được Myhub ghi nhận và trình bày lại với 1 màn hình duy nhất.

#3: Quản Lý Dễ Dàng

Tại mỗi ô hội thoại, bạn được cung cấp các công cụ giúp xem lịch sử hội thoại, ghi chú, đánh dấu phân loại, trả lời khách hàng một cách nhanh chóng.

#4: Không Lo Sót Đơn

Phía trên phần hội thoại là thanh tìm kiếm thông minh, giúp bạn tìm và không bỏ sót bất kỳ một tin nhắn SMS/Call nào của khách hàng. Bạn chỉ cần click vào ô tìm kiếm và lọc theo 4 tùy chọn: Cuộc gọi nhỡ, Gọi không bắt máy, Sms chưa trả lời, Hội thoại chưa xem.

  • Cuộc gọi nhỡ: lọc lại tất cả những cuộc gọi bị nhỡ của khách hàng mà bạn chưa nghe

  • Gọi không bắt máy: lọc lại tất cả những cuộc gọi của bạn đến khách hàng mà họ không nghe máy hoặc thuê bao bận

  • Sms chưa trả lời: lọc tất cả những tin nhắn mà bạn chưa phản hồi khách hàng

  • Hội thoại chưa xem: lọc lại tất cả các hội thoại mà bạn chưa xem (những hội thoại có chữ màu đỏ).

Last updated