4.2 MyHub SMS API

MyHub SMS API cho phép bạn tích hợp tính năng gửi tin nhắn vào hệ thống của bạn như: website, phần mềm bán hàng, ứng dụng di động, ... một cách dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng.

1. Cách Sử Dụng:

Để sử dụng bạn cần đăng ký một tài khoản MyHub và cài đặt theo hướng dẫn tại đây

Mỗi tài khoản quản lý sẽ được cấp một Access Token, để xác thực (authenticate) khi gửi tin nhắn với MyHub SMS API.

Đăng nhập tài khoản MyHub, truy cập Cấu Hình > API:

Thay đổi thông số:

  • Sim gửi đi: số điện thoại thực hiện gửi tin nhắn

  • Tới số điện thoại: số điện thoại sẽ nhận tin nhắn đến

  • Nội dung tin nhắn: nội dung thông điệp muốn gửi, cho phép cá nhân hóa theo hệ thống của bạn.

Copy API mẫu để sử dụng vào hệ thống của bạn:

Giá trị trả về khi gửi SMS
{"status": true} //Gửi thành công
{"status": false} //Gửi thất bại

2. MyHub SMS API:

MyHub SMS API hỗ trợ tích hợp các hệ thống website và phần mềm bán hàng sau:

pageTích hợp Bitrix24pageTích Hợp LadiPage

MyHub SMS API tương thích với hầu hết hệ thống website và phần mềm bán hàng như: Bitrix24, Ladipage, Haravan, Sapo, Kiotviet, Wordpress... Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ tích hợp SMS API, vui lòng liên hệ email: lienhe@myhub.vn (Hotline: 0909 978 466)

Last updated