5.3 Tùy Chỉnh Giao Diện

Thay đổi giao diện quản lý CRM phù hợp với nhu cầu sử dụng

Màn Hình Chính

Màn hình chính: màn hình nằm giữa màn hình để hiển thị danh sách Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm.

 1. Chọn bật/tắt hiển thị đối với 1 thuộc tính trong giao diện danh sách

 2. Có thể bấm để trở về giao diện mặc định

 3. Áp dụng giao diện chung cho tất cả các user khác

# Các Thao Tác Chính:

 • Sửa thông tin:

 • Xem lịch sử cuộc gọi:

 • Xóa thông tin:

 • Thao tác nhanh: cho phép đổi trạng thái hoặc gán dữ liệu đã chọn cho nhân viên được chỉ định

 • Tạo nhắc việc:

 • Tạo nhanh đơn hàng, xem lịch sử đơn hàng trong danh bạ

Tùy Chỉnh Màn Hình Sửa

Màn hình sửa thông tin nằm bên phải màn hình: cho phép cập nhật thông tin về Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm đã chọn

 • Thay, chuyển đổi vị trí giữa các dòng thuộc tính

 • Sửa tên hoặc ẩn 1 thuộc tính bất kỳ

Last updated