5.3 Tùy Chỉnh Giao Diện

Thay đổi giao diện quản lý CRM phù hợp với nhu cầu sử dụng

Màn Hình Chính

Màn hình chính: màn hình nằm giữa màn hình để hiển thị danh sách Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm.
 • Click vào nút để tùy chỉnh hiển thị màn hình chính
 1. 1.
  Chọn bật/tắt hiển thị đối với 1 thuộc tính trong giao diện danh sách
 2. 2.
  Có thể bấm để trở về giao diện mặc định
 3. 3.
  Áp dụng giao diện chung cho tất cả các user khác
 • Bấm Lưu khi đã tùy chỉnh xong.

# Các Thao Tác Chính:

 • Sửa thông tin:
 • Xem lịch sử cuộc gọi:
 • Xóa thông tin:
 • Thao tác nhanh: cho phép đổi trạng thái hoặc gán dữ liệu đã chọn cho nhân viên được chỉ định
 • Tạo nhắc việc:
 • Tạo nhanh đơn hàng, xem lịch sử đơn hàng trong danh bạ

Tùy Chỉnh Màn Hình Sửa

Màn hình sửa thông tin nằm bên phải màn hình: cho phép cập nhật thông tin về Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm đã chọn
 • Thay, chuyển đổi vị trí giữa các dòng thuộc tính
 • Sửa tên hoặc ẩn 1 thuộc tính bất kỳ