3. Chức Năng Quản Lý

Myhub thu thập những số liệu sms/call và biểu thị dưới dạng biểu đồ giúp bạn quản lý tình trạng kinh doanh của mình, khả năng làm việc của các nhân viên telesale một cách trực quan và chính xác.

Last updated