5. Quản Lý MyHub CRM
Cho phép quản lý các thông tin khách hàng, từ đó đưa ra những đánh giá thống kê về tỉ lệ chốt đơn, số lượng cuộc gọi của mỗi nhân viên Telesale.

Các khái niệm:

#1.Danh Bạ

Danh sách khách hàng tiềm năng thu thập được

#2.Đơn Hàng

Danh sách các khách hàng có quan tâm hoặc phát sinh nhu cầu sử dụng sản phẩm

#3.Sản Phẩm

Thể hiện danh sách hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp
Copy link
On this page
Các khái niệm:
#1.Danh Bạ
#2.Đơn Hàng
#3.Sản Phẩm