Giới Thiệu

Myhub là một công cụ hỗ trợ các chủ shop quản lý các sms/call tập trung trên PC, giúp telesale không tốn thời gian, không sai sót!
Ứng dụng bao gồm các chức năng chính:
 1. 1.
  Ghi âm cuộc gọi
 2. 2.
  Xem lịch sử Call/SMS trên PC
 3. 3.
  Tin Nhắn Mẫu, trả lời khách nhanh chóng
 4. 4.
  Gắn Tag phân chia luồng công việc
Link group hỗ trợ MyHub: https://www.facebook.com/groups/235920787151584/