Giới Thiệu

Myhub là một công cụ hỗ trợ các chủ shop quản lý các sms/call tập trung trên PC, giúp telesale không tốn thời gian, không sai sót!

Ứng dụng bao gồm các chức năng chính:

  1. Ghi âm cuộc gọi

  2. Xem lịch sử Call/SMS trên PC

  3. Tin Nhắn Mẫu, trả lời khách nhanh chóng

  4. Gắn Tag phân chia luồng công việc

Link group hỗ trợ MyHub: https://www.facebook.com/groups/235920787151584/

Last updated