Tích Hợp LadiPage

Ladipage là nền tảng giúp tạo nhanh một website từ giao diện có sẵn mà không cần biết kỹ thuật.

1. MyHub SMS API vs Ladipage:

  • Sử dụng SMS API trên Ladipage sẽ giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi.

  • Sau khi khách hàng điền form đăng ký, một tin nhắn tự động sẽ được gửi đến khách hàng để xác nhận đơn hàng.

2. Cách Cài Đặt:

Đăng nhập Ladipage. Thêm form đăng ký trên Lagipage gồm các thông tin chẳng hạn: họ tên khách, số điện thoại, địa chỉ

Chọn Lưu Data > Kết nối API:

Tên biến lấy dữ liệu: lấy thông tin từ form đăng ký mà khách hàng nhập vào: Họ và tên {name}, Số điện thoại {phone}, Địa chỉ {street}. Các giá trị này sẽ được nhập vào Thông tin API trong MyHub.

Tên biến lấy dữ liệu

Ý nghĩa trường dữ liệu

{phone}

Số điện thoại

{name}

Họ và tên

{street}

Địa chỉ

{email}

Email

{message}

Lời nhắn của khách

{date}

Ngày tháng

{quantity}

Số lượng

{coupon}

Mã giảm giá

Đăng nhập MyHub, truy cập Cấu Hình > API, nhập thông tin MyHub SMS API:

Từ sim
Chọn số điện thoại muốn gửi tin nhắn
Tới số điện thoại
{phone}
Nội dung tin nhắn
Chào {name}, bạn vừa đặt hàng gửi về: {street} phải không? Để xác nhận hãy trả lời "Có" 

Nhập API mẫu vừa tạo vào link xử lý dữ liệu của Ladipage, chọn Tiếp Tục, lưu Ladipage

Cài đặt hoàn tất. Mỗi khi khách hàng của bạn đăng ký Form từ Ladipage hệ thống sẽ gửi một tin nhắn xác nhận đến khách hàng.

Last updated