Tích hợp Bitrix24

MyHub cung cấp giải pháp tích hợp Bitrix24 dễ dàng và đơn giản.

1. Lợi Ích

 • Nhận diện khách hàng: thông tin khách hàng được lưu trữ ngay trên Bitrix24, dễ dàng nắm bắt được thông tin, lịch sử làm việc với khách.
 • Lưu lịch sử cuộc gọi: lưu trữ và ghi âm tất cả các cuộc gọi đến và đi ngay trên Bitrix24 bao gồm các thông tin như: ngày giờ, thời lượng gọi, ...
 • Click-To-Call: gọi trực tiếp từ Bitrix24, không cần bấm số điện thoại, MyHub sẽ tự động kết nối điện thoại để gọi cho khách.
 • SMS 2 Chiều: gửi tin nhắn trực tiếp từ Bitrix24.
Video hướng dẫn tích hợp Bitrix24

2. Cài Đặt Trên Bitrix24

Đăng nhập tài khoản Bitrix24, truy cập Applications:
Để sử dụng tính năng gọi, cài đặt ứng dụng "MyHub Android Call":
 • Truy cập Telephony -> Connection
 • Click Configure Telephony, chọn Telephony Settings
 • Chọn Default number for outgoing calls là "MyHub Android Call", click Save
Để sử dụng tính năng nhắn tin, cài đặt ứng dụng "2 Way SMS - MyHub":

3.Cài Đặt Trên MyHub

Đăng ký tài khoản và cài đặt ứng dụng MyHub theo hướng dẫn tại đây.
Đăng nhập tài khoản MyHub, truy cập Cấu Hình > Công Cụ > kích hoạt Tích Hợp API Bitrix24 > Cấu Hình
 • Nhập domain Bitrix24 của bạn như hình:
 • Click nút Cập Nhật Danh Sách Từ Bitrix24, chọn nhân viên quản lý Sim tương tứng
 • Click chọn "Tích hợp cuộc gọi" để cho phép thực hiện cuộc gọi trên Bitrix24
 • Click chọn "Tích hợp tin nhắn SMS" để gửi tin nhắn từ Bitrix24
 • Click Lưu
Quá trình cài đặt tích hợp MyHub với Bitrix24 hoàn tất, giờ bạn có thể click-to-call để gọi trực tiếp từ Bitrix24.
 • Trên Bitrix24, nếu Lead được tạo, thông tin cuộc gọi sẽ lưu trong Lead Activity
 • Bạn có thể truy cập "Telephony" > "Call details" để xem chi tiết thông tin của tất cả các cuộc gọi.
Gửi tin nhắn trực tiếp từ Lead, Contact, Deal của Bitrix24:
 • Gửi tin nhắn từ Automation Rules: