5.4 Lọc và Tìm Kiếm

Cho phép tìm kiếm theo điều kiện bất kỳ và lưu lại những tìm kiếm thường xuyên được sử dụng

Tìm Kiếm Theo Điều Kiện

MyHub CRM hỗ trợ tìm kiếm theo điều kiện kết hợp giữa các thuộc tính bao gồm các loại dữ liệu: kiểu chữ, kiểu số, ngày tháng, lựa chọn, ...

 1. Click chọn để mở mục Lọc và tìm kiếm

 2. Cho phép ẩn điều kiện tìm kiếm

 3. Cho phép thêm điều kiện tìm kiếm

Tạo Bộ Lọc Và Tìm Nhanh

#1.Thêm Bộ Lọc:

Giúp lưu lại và lọc nhanh những bộ lọc thường xuyên sử dụng

 1. Click Thêm mới 1 bộ lọc

 2. Sửa tên bộ lọc, nhập điều kiện tìm kiếm

 3. Tích chọn nếu muốn áp dụng bộ lọc cho các user khác

 4. Bấm để Lưu bộ lọc

#2.Sửa, Tùy Chỉnh Bộ Lọc:

Cho phép các thao tác: di chuyển, sửa, xóa bộ lọc đã tạo

 1. Di chuyển vị trí các bộ lọc

 2. Sửa và xóa 1 bộ lọc đã tạo

#3.Tìm Kiếm Nhanh:

Giúp việc tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả với những bộ lọc đã tạo

 1. Nhập số điện thoại hoặc tên => bấm Enter để tìm nhanh theo sđt hoặc tên

 2. Click chọn vào bộ lọc đã tạo => tự động tìm kiếm theo điều kiện đã lưu

Last updated